Luận văn Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Lý do chọn đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu tham khảo
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
2.1.2. Nguồn vốn của ngân hàng thương mại
2.1.2.1. Vốn điều lệ
2.1.2.2. Vốn huy động
2.1.2.3. Vốn điều chuyển
2.1.2.4. Các nguyên tắc quản lý tiền gửi của khách hàng
2.1.2.5. Vai trò của công tác huy động vốn
2.1.3. Hoạt động tín dụng
2.1.3.1. Khái niệm tín dụng
2.1.3.2. Phân loại tín dụng
2.1.3.3. Các nguyên tắc tín dụng
2.1.3.4. Các khái niệm liên quan đến tín dụng
2.1.3.5. Một số vấn đề về rủi ro tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3:GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG
TÍN (SACOMBANK) CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. Sự hình thánh và phát triển
3.2. Cơ cấu tổ chức
3.3. Mạng lưới hoạt động
3.4. Sản phẩm dịch vụ chủ yếu
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. Tình hình nguồn vốn và huy động vốn
4.1.1. Tình hình nguồn vốn
#VALUE!
4.1.2.1 Tiền gửi thanh toán
4.1.2.2. Tiền gửi tiết kiệm
4.1.2.3. Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng
4.2. Tình hình sử dụng vốn
4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.2. Doanh số thu nợ
4.2.3. Dư nợ
4.2.4. Nợ xấu
4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 2006-2008
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ
DỤNG VỐN TẠI SACOMBANK CẦN THƠ
5.1. Tóm tắt kết quả
5.2. Giải pháp
5.2.1. Giải pháp huy động vốn
5.2.2. Giải pháp phát triển mảng sản phẩm thanh toán - thẻ ATM
5.2.3. Giải pháp đối với hoạt động sử dụng vốn
5.2.4. Giải pháp đối với rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với ngân hàng Nhà nước
6.2.2. Đối với chính quyền địa phương
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris