Luận văn Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiện cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về thanh toán quốc tế
2.1.1.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế
2.1.1.2. Tầm quan trọng của thanh toán quốc tế.
2.1.2. Khái niệm phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
2.1.2.1. Khái niệm
2.1.2.2. Các bên tham gia trong thanh toán tín dụng chứng từ
2.1.2.3. Quá trình tiến hành phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
2.1.3. Thư tín dụng
2.1.3.1. Khái niệm
2.1.3.2. Nội dung
2.1.3.3. Phân loại thư tín dụng
2.1.4. Văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động tín dụng chứng từ
2.1.4.1. Giới thiệu về quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ 19
2.1.4.2. Những điểm khác biệt của UCP 600 so với UCP 500
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Chức năng hoạt động
3.1.3 Các nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu
3.1.4 Bộ máy tổ chức và quản lý nhân sự
3.1.4.1. Cơ cấu tổ chức
3.1.4.2. Tình hình nhân sự
3.1.5. Chức năng của từng bộ phận
3.1.6. Giới thiệu phòng thanh toán quốc tế
3.2 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA VCB CHI NHÁNH CẦN THƠ
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THANH TOÁN BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THANH TOÁN BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI VCB - CT
4.1.1 Quy trình thanh toán bằng L/C tại VCB - CT
4.1.1.1 Quy trình L/C xuất khẩu
4.1.1.2 Quy trình L/C nhập khẩu
4.1.2 Phân tích thực trạng thanh toán tín dụng chứng từ tại VCB - CT
4.1.2.1 Tình hình thanh toán bằng tín dụng chứng từ
4.1.2.2 Đánh giá thực trạng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại VCB - CT
4.1.2.3 Thực trạng thanh toán bằng tín dụng chứng từ của VCB - CT so với các Ngân hàng khác như: IVB - CT và EIB - CT
4.2 ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG THỨC L/C SO VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC NHƯ: CHUYỂN TIỀN VÀ NHỜ THU
4.2.1 Ưu điểm và nhược điểm của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ49
4.2.2 Ưu điểm và nhược điểm của phương thức thanh toán nhờ thu
4.2.3 Ưu điểm và nhược điểm của phương thức thanh toán chuyển tiền
4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG L/C TẠI VCB - CT
4.4 NHỮNG RỦI RO CÓ THỂ GẶP PHẢI TRONG QUY TRÌNH THANH TOÁN L/C TẠI VCB - CT
4.4.1 Rủi ro đối với người xuất khẩu
4.4.2 Rủi ro đối với người nhập khẩu
4.4.3 Rủi ro đối với Ngân hàng
4.4.4 Các tình huống thông thường trong thanh toán quốc tế bằng L/C
4.4.4.1 Tình huống về thời gian kiểm tra tính chân thật bề ngoài của chứng từ (xem phụ lục 1a)
4.4.4.2 Tình huống bộ chứng từ xuất trình thiếu chứng từ cần thiết (xem phụ lục 1b)
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1. THỰC HIỆN TỐT CÁC BIỆN PHÁP NGHIỆP VỤ
5.1.1. Đối với thư tín dụng xuất khẩu
5.1.2. Đối với thư tín dụng nhập khẩu
5.2. KẾT HỢP HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XNK VỚI HOẠT ĐỘNG TTQT
5.2.1. Tài trợ nhà xuất khẩu
5.2.2. Tài trợ cho nhà nhập khẩu
5.3. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NH ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
5.4. KHAI THÁC TỐT CÁC NGUỒN NGOẠI TỆ
5.5.TĂNG CƯỜNG THU HÚT KHÁCH HÀNG THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ
5.6. NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THANH TOÁN
5.7 HOÀN THIỆN VÀ ĐỔI MỚI CÔNG CỤ THANH TOÁN
5.8 CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN L/C
5.8.1 Trường hợp VCB - CT là Ngân hàng phát hành
5.8.1.1 Phân tích kỹ khả năng tín nhiệm của người mở
5.8.1.2 Xem xét kỹ tính chất hàng hóa quy định trong hợp đồng
5.8.2 Trường hợp VCB - CT là Ngân hàng thông báo
5.8.3 Trường hợp VCB - CT là Ngân hàng xác nhận
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1 Kiến nghị đối với Chính phủ
6.2.1.1 Hoàn thiện các văn bản pháp luật tạo môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế
6.2.1.2 Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu để tạo điều kiện cho hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ phát triển
6.2.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
6.2.2.1 Duy trì chính sách tỷ giá ổn định và quản lý ngoại hối
6.2.2.2 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế cũng như thanh toán tín dụng chứng từ tại các Ngân hàng
6.2.2.3 Hỗ trợ các Ngân hàng thương mại phát triển và ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris