Luận văn Phân tích tình hình hoạt động thẻ tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình hoạt động thẻ tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ
MỤC LỤC
Chương 1: Giới thiệu
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.1. Khái niệm của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.2. Đối tượng và mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.3. Sự cần thiết của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.4.5. Các bước tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2. Tổng quan về thẻ thanh toán
2.1.2.1. Khái niệm
2.1.2.2. Phân loại
2.1.2.3. Các thành phần tham gia hoạt động thẻ
2.1.2.4. Lợi ích của thẻ
2.1.2.5. Quy trình phát hành và thanh toán bằng thẻ
2.1.5.6. Một số thuật ngữ cần biết
2.1.3. Giới thiệu về thẻ thanh toán của ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển
2.1.3.1. Sơ lược tình hình phát triển thẻ thanh toán ở Việt Nam
2.1.3.2. Quá trình phát triển thẻ thanh toán của ngân hàng
2.1.3.3. Các loại thẻ thanh toán và tiện ích
2.1.3.4. Một số dịch vụ sử dụng thẻ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển
3.1. Giới thiệu về ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ
3.1.1. Khái quát về ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
3.1.2. Tổng quan về ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ
3.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2.2. Chức năng hoạt động
3.1.2.3. Cơ cấu tổ chức
3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
Chương 4: Phân tích tình hình hoạt động thẻ thanh toán và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thẻ tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ
4.1. Phân tích tình hình hoạt động thẻ thanh toán tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ
4.1.1. Doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ
4.1.2. Tình hình số lượng thẻ được phát hành
4.1.3. Tình hình hệ thống máy ATM và máy POS
4.1.4. Nguồn thu từ nghiệp vụ thẻ
4.1.5. Phân tích rủi ro trong hoạt động thẻ
4.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thẻ
4.2.1. Yếu tố môi trường bên trong
4.2.2. Yếu tố môi trường bên ngoài
Chương 5: Một số giải pháp phát triển hoạt động thẻ thanh toán cho Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ
5.1. Phân tích ma trận SWOT
5.1.1. Điểm mạnh
5.1.2. Điểm yếu
5.1.3. Cơ hội
5.1.4. Thách thức
5.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động thẻ
5.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ
5.2.2. Triển khai nhiều sản phẩm và dịch vụ mới
5.2.3. Đầu tư hệ thống ATM
5.2.4. Mở rộng mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ
5.2.5.Tăng cường công tác marketing
5.2.6. Phát triển nguồn nhân lực
5.2.7. Các biện pháp hạn chế rủi ro
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước
6.2.2. Đối với ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển
6.2.3. Đối với ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris