Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á CHÂU chi nhánh Kỳ Hòa

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á CHÂU chi nhánh Kỳ Hòa
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Thời gian nghiên cứu
1.3.2. Không gian nghiên cứu
1.3.3. Nội dung nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Hoạt động tín dụng
2.1.2. Hoạt động huy động vốn
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ ACB - KỲ HÒA
3.1. KHÁI QUÁT VỀ ACB - KỲ HÒA
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của hệ thống ngân hàng ACB - Kỳ Hòa.
3.1.3. Các ngành nghề kinh doanh chính của ACB - Kỳ Hòa
3.1.4. Thuận lợi và khó khăn của ACB - Kỳ Hòa
3.1.5. Phương hướng hoạt động của ACB - Kỳ Hòa.
3.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ACB - KỲ HÒA QUA 3 NĂM 2006 -2008
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA ACB - KỲ HÒA QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2006 - 2008.
4.1.1. Phân tích tổng quát tình hình nguồn vốn.
4.1.2. Tình hình huy động vốn.
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ.
4.2.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn.
4.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA ACB - KỲ HÒA QUA 3 NĂM 2006 - 2008.
Phân tích hoạt động tín dụng tại NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH KỲ HÒA TP.HCM
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris