Luận văn Phân tích tình hình hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh Cần Thơ
Chương 1: Giới thiệu
1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu
1.4.2 Phương pháp phân tích số liệu
1.5 Lược khảo tài liệu có liên quan
Chương 2: Cơ sở lý luận
2.1 Một số khái niệm cơ bản
2.1.1 Khái niệm thanh toán quốc tế
2.1.2 Đặc điểm và vai trò của TTQT
2.1.3 Các phương tiện TTQT
2.1.4 Các phương thức TTQT
2.1.5 So sánh những điểm mạnh, điểm yếu của từng phương thức thanh toán
2.2 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.1 Doanh thu
2.2.2 Lợi nhuận
2.2.3 Tỷ suất lợi nhuận
Phân tích tình hình hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh Cần Thơ
Chương 3: Giới thiệu về ngân hàng TMCP Việt Á
3.1 Giới thiệu tổng quan về VAB
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng
3.1.2 Một số thành tựu đạt được
3.2 Giới thiệu về ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ
3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển
3.2.2 Chức năng và vai trò hoạt động của chi nhánh VAB Cần Thơ
3.2.3 Cơ cấu tổ chức
3.2.4 Các sản phẩm, dịch vụ của chi nhánh
Chương 4: Tình hình hoạt động TTQT tại VAB chi nhánh Cần Thơ
4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của VAB Cần Thơ
4.2 Định hướng và kế hoach 5 năm 2008-2012 của VAB Cần Thơ
4.3 Kết quả hoạt động TTQT tại VAB Cần Thơ theo từng phương thức thanh toán
4.3.1 Phương thức L/C
4.3.2 Phương thức nhờ thu
4.3.3 Phương thức chuyển tiền
4.4 Nhận xét chung
Chương 5: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT trong thời gian tới
5.1 Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động TTQT
5.1.1 Tập quán và thông lệ quốc tế về tín dụng chứng từ
5.1.2 Chính sách quản lý ngoại hối và luật pháp nước ngoài
5.1.3 Chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước
5.2 Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động TTQT trong thời gian tới
5.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả trong TTQT
5.2.2 Giải pháp nhằm phát triển TTQT trong thờì gian tới
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris