Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Địa bàn nghiên cứu
1.4.2. Thời gian nghiên cứu
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số cơ sở lý thuyết về vốn
2.1.2. Một số cơ sở lý thuyết về tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. Tổng quan về TP. Cần Thơ
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ
3.1.3. Phát triển trong tương lai
3.2. Khái quát về Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Cần Thơ
3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ACB chi nhánh Cần Thơ
3.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
3.2.3. Một số nội dung cơ bản về quy chế nghiệp vụ cho vay
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn
4.1.1. Đánh giá tình hình chung
4.1.1. Đánh giá tình hình cụ thể
4.2. Phân tích tình hình cho vay
4.2.1. Khái quát chung tình hình tín dụng
4.2.2. Phân tích về doanh số cho vay
4.2.3. Phân tích về tình hình thu nợ
4.2.4. Phân tích tình hình dư nợ cho vay
4.2.5. Phân tích tình hình nợ quá hạn
4.2.6. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng thông qua một số chỉ tiêu và kết quả hoạt động kinh doanh tại ACB Cần Thơ
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY
5.1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
5.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả trong hoạt động tín dụng
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
6.2.2. Kiến nghị đối với chính quyền Thành phố Cần Thơ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris