Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại NH TMCP Việt Á - CN Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và quản lý tín dụng của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Sóc Trăng
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại (NHTM)
2.1.2 Nguồn vốn của NHTM
2.1.3 Các hình thức huy động vốn
2.1.4 Sử dụng vốn
2.1.5 Các chỉ tiêu phân tích tài chính trong NHTM
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích, đánh giá
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTM CP VIỆT Á - CN CẦN THƠ
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
3.1.1 Lịch sử hình thành
3.1.2 Quá trình phát triển
3.2 CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG
3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÒNG BAN
3.3.1 Cơ cấu tổ chức
3.3.2 Chức năng của các phòng ban
3.4 CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA VAB - CT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
3.4.1 Chức năng, vai trò của VAB - CT
3.4.2 Định hướng phát triển trong tương lai
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NH TMCP VIỆT Á - CN CẦN THƠ QUA 3 NĂM
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA VAB - CT
4.1.1 Phân tích khái quát tình hình nguồn vốn
4.1.2 Phân tích tình huy động vốn
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI VAB - CT
4.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài sản
4.2.2 Phân tích hoạt động tín dụng
4.2.3 Phân tích hoạt động dịch vụ
4.2.4 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI VAB CẦN THƠ
5.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
5.1.1 Về huy động vốn
5.1.2 Về hoạt động tín dụng
5.1.3 Về hoạt động dịch vụ
5.2 NHỮNG MẶT CÒN HẠN CHẾ VÀ BIỆN PHÁP CỤ THỂ
5.2.1 Về huy động vốn
5.2.2 Về hoạt động tín dụng
5.2.3 Về hoạt động dịch vụ
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với Hội Sở Chính
6.2.2 Đối với khung pháp lý
6.2.3 Đối với chính quyền địa phương
6.2.1 Kiến nghị đối với Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan ban
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
636
Bài viết
1,349
Thành viên
704
Thành viên mới
Bùi Phương D