Luận văn Phân tích tình hình sử dụng phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất nhập tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình sử dụng phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất nhập tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.1.2.1. Căn cứ khoa học
1.1.2.2. Ý nghĩa thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Giới hạn về thời gian
1.3.2. Giới hạn về không gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.3.4. Giới hạn nội dung nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số khái niệm về Công ty Cổ phần
2.1.1.1. Khái niệm về Công ty Cổ phần
2.1.1.2. Đặc điểm của Công ty cổ phần
2.1.2. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế
2.1.2.1. Thanh toán quốc tế là gì?
2.1.2.2. Các phương thức thanh toán quốc tế
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC
PHẨM VĨNH LONG
3.1. Giới thiệu công ty Cổ phần lương thực thực phẩm Vĩnh Long
3.1.1. Cơ cấu tổ chức và lĩnh vực sản xuất kinh doanh
3.1.1.1. Sự hình thành và cơ cấu tổ chức của Công ty
3.1.1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
3.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
3.1.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới
Chương 4: PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH
PHẨM VĨNH LONG
4.1. Phân tích tình hình sử dụng phương thức thanh toán quốc tế
4.1.1. Phân tích tình hình thanh toán quốc tế theo hàng nhập khẩu, xuất khẩu và theo quốc gia
4.1.1.1. Phân tích tình hình thanh toán quốc tế theo hàng nhập khẩu, xuất khẩu
4.1.1.2. Phân tích tình hình thanh toán quốc tế theo từng thị trường
4.1.2. Phân tích tình hình thanh toán quốc tế theo từng phương thức
4.1.2.1. Phân tích tình hình giá trị thanh toán theo từng phương thức thanh toán
4.1.2.2. Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng theo phương thức thanh toán
4.2. Phân tích các trường hợp thường xảy ra trong phương thức thanh toán
4.2.1. Phân tích các trường hợp thường xảy ra trong phương thức thanh toán L/C
4.2.1.1.Rủi ro từ phía ngân hàng mở L/C
4.2.1.2. Rủi ro từ phía nhà xuất khẩu
4.2.1.3. Rủi ro trong thanh toán
4.2.1.4. Rủi ro do hãng tàu không tin cậy, do hư hỏng mất mát khi vận chuyển
4.2.2. Phân tích các trường hợp thường xảy ra trong phương thức chuyển tiền
4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế
4.3.1. Những tập quán và thông lệ quốc tế về tín dụng chứng từ
4.3.2. Chính sách quản lý ngoại hối của nước ta
4.3.3.Chính sách và pháp luật nước ngoài
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG
5.1. Linh hoạt áp dụng các phương thức thanh toán cho từng loại khách hàng
5.2. Rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục giấy tờ hợp lệ
5.3. Đào tạo đội ngũ cán bộ bên bộ phận xuất khẩu có chuyên môn cao
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
609
Thành viên mới
Hin Hara