Luận văn Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Thịnh Phát

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Thịnh Phát

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
1.3.2 Phạm vi không gian
1.3.3 Phạm vi thời gian
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm về TCDN
2.1.2 Phân tích BCTC
2.1.3 Các công thức và các tỷ số tài chính
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
2.3 Sơ lược các tỷ số tài chính
Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
3.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Thịnh Phát
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
3.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty
3.1.3 Đánh giá chung tình hình hoạt động của công ty
3.2.1 Phân tích chung bảng CĐKT
3.2.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính ...50 Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Thịnh Phát
3.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
3.2.4 Phân tích các tỷ số phản ánh hiệu quả và khả năng sinh lời của hoạt động sản xuất kinh doanh
3.3 Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ TĂNG LỢI NHUẬN
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận
5.2 Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris