Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ

MỤC LỤC
Tóm tắt
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1..Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2..Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Phương pháp so sánh
2.1.2. Phương pháp thay thế liên hoàn
2.1.3. Dùng mô hình Philip Kotler - Marketing 9P
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty VLXD Motilen Cần thơ
3.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ
3.1.1. Giới thiệu sơ lược Công ty cổ phần VLXD MOTILEN
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.3 Các loại sản phẩm của công ty
3.1.3.1 Sản phẩm ống thép
3.1.3.2. Sản phẩm xà gỗ chữ C
3.1.3.3. Sản phẩm tole sóng vuông
3.1.3.4. Sản phẩm tấm lợp Fibrocement
3.1.3.5. Các sản phẩm thương mại
3.1.4.Cơ cấu tổ chức
3.1.5.Định hướng phát triển
3.2. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
3.2.1 Phân tích về sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chính của công ty cổ phần VLXD Motilen Cần Thơ giai đoạn năm 2006 đến 2008
3.2.2 Phân tích về mặt giá trị
3.3. PHÂN TÍCH CHI TIẾT TỪNG BỘ PHẬN
3.3.1. Phân tích các yếu tố đầu vào
3.3.2. Phân tích tình hình tiêu thụ theo nhóm hàng chủ yếu
3.3.3 Phân tích tình hình tiêu thụ theo thị trường
3.3.4 Ứng dụng mô hình Marketting Mix 9P của Philip Kotler trong xây dựng thương hiệu để phân tích tình hình tiêu thụ
3.3.4.1. “P1” Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tiên đoán thị trường
3.3.4.2. “P2” Phân khúc thị trường
3.3.4.3. “P3” Lựa chọn thị trường mục tiêu
3.3.4.4. “P4” Định vị thương hiệu
3.3.4.5. “P7” Phân phối
3.3.4.6. “P8” Chiêu thị
3.3.4.7. “P9” Các hoạt động dịch vụ khác
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty VLXD Motilen Cần thơ
3.4. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
3.4.1. Các nguyên nhân chủ quan
3.4.1.1 Tình hình cung ứng
3.4.1.2 Tình hình dự trữ hàng hoá
3.4.1.3 Giá bán của sản phẩm
3.4.1.4 Phương thức bán hàng
3.4.1.5 Kỹ thuật thương mại
3.4.2. Các nguyên nhân khách quan
3.4.2.1. Chính trị và pháp luật
3.4.2.2. Môi trường tác nghiệp
3.4.2.3. Kinh tế
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ
4.1. VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ KINH DOANH TIÊU THỤ
4.2. VỀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
4.3. QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG
4.4. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
4.5. VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ
4.6. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
4.7.VỀ KHÂU TIÊU THỤ SẢN PHẨM
4.8. CÔNG TÁC MARKETTING
4.9. PHÂN PHỐI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. KẾT LUẬN
5.2. KIẾN NGHỊ
5.2.1. Về phía công ty
5.2.2. Về phía Nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris