Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Cà Mau

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Cà Mau
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.3. Mục tiêu riêng
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số khái niệm
2.1.2. Khái quát về xuất khẩu
2.1.3. Phân tích các tỷ số lợi nhuận
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY AGRIMEXCO CÀ MAU
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY AGRIMEXCO CÀ MAU
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Quy mô và lĩnh vực hoạt động
3.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
3.1.4. Tình hình nhân sự
3.2. PHÂN TÍCH CHUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2006 - 2008
3.3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM QUA (2006 - 2008)
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn
3.4. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2009
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA AGRIMEXCO CÀ MAU
4.1. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CHUNG QUA 3 NĂM (2006 - 2008)
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO QUA 3 NĂM (2006 - 2008)
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN QUA 3 NĂM (2006 - 2008)
Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU
5.1. GIẢI PHÁP TĂNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU
5.2. GIẢI PHÁP GIẢM GIÁ VỐN HÀNG BÁN CỦA MẶT HÀNG GẠO XUẤT KHẨU
5.3. GIẢI PHÁP GIẢM CHI PHÍ NGOÀI SẢN XUẤT
5.3.1. Giải pháp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp
5.3.2. Giải pháp giảm chi phí tài chính
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris