Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu gạo và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của công ty Mekong

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu gạo và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của công ty Mekong

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.1 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU
2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.1 Khái niệm về xuất khẩu và vai trò của xuất khẩu
2.1.2 Phân tích tình hình xuất khẩu
2.1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu
2.1.4 Biện pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO Ở CÔNG TY MEKONG
3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY MEKONG
3.1.1 Giới thiệu Công ty Mekong
3.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
3.1.3 Hoạt động của Công ty
3.1.4 Thuận lợi khó khăn
3.1.5 Định hướng
Phân tích tình hình xuất khẩu gạo và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của Công ty Mekong
3.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Mekong trong 3 năm 2004 - 2006
3.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XU ẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY MEKONG
3.2.1 Phân tích doanh thu tiêu th ụ gạo của Công ty
3.2.2 Phân tích sản lượng và doanh thu xuất khẩu gạo theo phương thức kinh doanh
3.2.3 Cơ cấu sản phẩm gạo xuất khẩu của Công ty
3.2.4 Giá gạo xuất khẩu trong 3 năm vừa qua
3.2.5 Doanh thu xuất khẩu gạo qua các thị trường
3.2.6 Tình hình biến động lợi nhuận xuất khẩu gạo
3.2.7 Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu
3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA
CHƯƠNG 4: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY MEKONG
4.1 KHÂU SẢN XUẤT VÀ XỬ LÝ SAU THU HOẠCH CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN
4.2 KHÂU CHẾ BIẾN
4.3 KHÂU KINH DOANH
4.3.1 Người cung ứng nguyên liệu
4.3.2 Thị trường và khách hàng tiêu thụ
4.3.3 Đối thủ cạnh tranh
4.3.4 Công tác Marketing của Công ty trong thời gian qua
4.3.5 Những nhân tố khác ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu gạo
CHƯƠNG 5: NHỮNG GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
Phân tích tình hình xuất khẩu gạo và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của Công ty Mekong
KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY MEKONG
5.1 PHÂN TÍCH SWOT
5.2 GIẢI PHÁP ĐẦU VÀO VÀ KHÂU CHẾ BIẾN
5.3 KHÂU KINH DOANH
5.3.1 Sản phẩm
5.3.2 Giá
5.3.3 Phân phối
5.3.4 Nghiên cứu thị trường
5.3.5 Quảng bá thương hiệu
5.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG KHÂU THANH TOÁN
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris