Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu hạt điều của Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An(LAFOOCO )

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu hạt điều của Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An(LAFOOCO)
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1.2.1. Mục tiêu chung:
1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu:
1.4.1. Không gian:
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu:
1.5. Lược khảo tài liệu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Các khái niệm về xuất khẩu:
2.1.2 Vai trò của xuất khẩu
2.1.3. Hợp đồng xuất khẩu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích:
2.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN LAFOOCO
3.1. Khái quát về công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An LAFOOCO
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển:
3.1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
3.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban
3.2. Quy trình sản xuất hạt điều - sản phẩm chính của LAFOOCO
3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh XK hạt điều của công ty cổ phần
chế biến hàng xuất khẩu Long An LAFOOCO 2006-2008
3.4. Thuận lợi và khó khăn của công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An LAFOOCO
3.5. Định hướng kinh doanh năm 2009 của LAFOOCO
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN LAFOOCO 2006-2008
4.1. Phân tích tình hình xuất khẩu hạt điều của công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An LAFOOCO 2006-2008
4.1.1.Sản lượng hạt điều xuất khẩu của công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An sang các thị trường qua các năm
4.1.2. Kim ngạch xuất khẩu hạt điều của công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An sang các thị trường qua các năm
4.2. Sự biến động về giá hạt điều xuất khẩu qua các năm
4.3. Kết quả hoạt động xuất khẩu hạt điều qua các năm
Chương 5: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN LAFOOCO- ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1. Các yếu tố tác dộng đến hoạt động xuất khẩu của công ty
5.1.1. Sự biến động của tỷ giá
5.1.2. Năng lực cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh của công ty
5.1.3. Các vấn đề về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
5.1.4. Các rủi ro tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
5.2. Những tồn tại và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu của công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
609
Thành viên mới
Hin Hara