Luận văn Thẩm định dự án và giải qyuết món vay tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian nghiên cứu
1.3.2 Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Giới hạn nội dung
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Một số vấn đề cơ bản về dự án đầu tư
2.1.2 Những vấn đề cơ bản về thẩm định dự án
2.1.3 Các chỉ tiêu thẩm định dự án
2.1.4 Nguyên tắc và điều kiện cho vay của BIDV chi nhánh Cần Thơ
2.1.5 Thẩm định dự án đầu tư tại BIDV Cần Thơ
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1 Lịch sử hình thành và phát tiển của chi nhánh Ngân hang BIDV cần Thơ
3.1.1 Vài nết về BIDV Việt Nam
3.1.2 Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Cần Thơ
3.2 Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua ba năm 2006, 2007 và 2008
3.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm
3.2.2 Tình hình cho vay và thu nợ trong 3 năm
3.3 Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng trong những năm qua
3.4 Định hướng phát triển của ngân hàng
Chương 4: THẨM ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ LÔ 13A KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM CẦN THƠ
4.1 Giới thiệu về công ty TNHH Thiên Lộc
4.1.1 Giới thiệu chung về hoạt động công ty
4.1.2 Phân tích tình hình tài chính công ty
4.2 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng 120 nhà tái định cư, 12 nhà mẫu liên kế và cơ sở hạ tầng tại Khu dân cư lô 13A khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ
4.2.1 Thẩm định hồ sơ pháp lý
4.2.2 Đánh giá sơ bộ các nội dung chính của dự án
4.2.3 Đánh giá tổng quan về nhu cầu của dự án
4.2.4 Đánh giá về cung sản phẩm, thị trường mục tiêu và khả năng cạnh tranh của dự án
4.2.5 Đánh giá khả năng cung cấp các yếu tố đầu vào
4.2.6 Đánh giá, nhận xét các nội dung về phương diện kỹ thuật
4.2.7 Thẩm định về phương diện tổ chức, quản lý
4.2.8 Thẩm định vốn đầu tư và tính khả thi của phương án nguồn vốn
4.2.9 Đánh giá về mặt tài chính của dự án
4.3 Phân tích những rủi ro trong thẩm định dự án xây dựng KDC lô 13A khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ
4.3.1 Rủi ro từ bản thân của dự án
4.3.2 Rủi ro từ phía ngân hàng
4.3.3 Rủi ro từ môi trường vĩ mô và các rủi ro khác
4.4 Tài sản đảm bảo nợ vay
4.5 Đánh giá chung về dự án dưới góc độ BIDV chi nhánh tỉnh Cần Thơ và xét duyệt khoản vay cho dự án
4.5.1 Đánh giá chung về dự án
4.5.2 Xét duyệt cho vay đối với dự án
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI BIDV CẦN THƠ
5.1 Giải pháp đối với công tác thẩm định
5.1.1 Hoàn thiện và phát huy hiệu quả hơn nữa quy trình thẩm định dự án đầu tư
5.1.2 Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng nói chung và thẩm định nói riêng của ngân hàng
5.1.3 Lập kế hoạch thẩm định rõ ràng và thẩm định đúng quy trình của BIDV Cần Thơ đã đề ra
5.2 Giải pháp hạn chế rủi ro
5.2.1 Dự đoán, phân tích và hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể phát sinh khi thẩm định dự án.
5.2.2 Đánh giá đúng khả năng trả nợ của khách hàng (công ty TNHH Thiên Lộc)
5.3 Một số giải pháp khác
5.3.1 Phân công cán bộ thẩm định có kinh nghiệm vì đây là dự án lớn
5.3.2 Thỏa thuận các điều kiện đi kèm với dự án khi thẩm định và xét duyệt cho vay để đảm bảo trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án
5.3.3 Thu thập thông tin đầy đủ, chính xác và từ nhiều nguồn khác nhau để phòng ngừa chủ đầu tư cung cấp thông tin không tin cậy về dự án
5.3.4 Phối hợp với các cơ quan có liên quan để thu thập thêm những thông tin về công ty TNHH Thiên Lộc và dự án cần thẩm định
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận chung
6.2 Những kiến nghị
6.2.1 Đối với BIDV Việt Nam
6.2.2 Đối với BIDV Cần Thơ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris