Luận văn Thẩm định dự án xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Thẩm định dự án xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.1.2.1. Căn cứ khoa học
1.1.2.2. Căn cứ thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi về thời gian
1.3.2. Phạm vi về không gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Giới thiệu về thẩm định dự án đầu tư
2.1.1.1. Thẩm định dự án đầu tư
2.1.1.2. Ý nghĩa của công tác thẩm định dự án đầu tư
2.1.2. Giới thiệu về dự án đầu tư
2.1.2.1. Khái niệm dự án đầu tư
2.1.2.2. Những yêu cầu của một dự án
2.1.2.3. Phân loại dự án đầu tư
2.1.3. Lãi suất chiết khấu của dự án
2.1.4. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả tài chính của dự án
2.1.4.1. Hiện giá thuần NPV
2.1.4.2. Tỷ suất sinh lời nội bộ IRR
2.1.4.3. Điểm hòa vốn
2.1.4.4. Thời gian hoàn vốn có chiết khấu
Thẩm định dự án đầu tư Trangvii
2.1.4.5. Chỉ số khả năng thanh toán nợ dài hạn của dự án DSCR
2.1.5. Một số chỉ tiêu tài chính trong doanh nghiệp
2.1.6. Nội dung thẩm định dự án
2.1.7. Sơ đồ quy trình thẩm định tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG
3.1. Lược sử hình thành và phát triển của BIDV
3.2. Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Hậu Giang
3.2.1. Giới thiệu về BIDV Hậu Giang
3.2.2. Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các phòng, tổ tại ngân hàng
3.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
CHƯƠNG 4: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI NGÀNH THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN THIÊN MÃ
4.1. Giới thiệu về công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã
4.1.1. Năng lực pháp lý
4.1.2. Năng lực tài chính của công ty
4.2. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản
4.2.1. Giới thiệu dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành tủy sản
4.2.1.1. Mục tiêu của dự án
4.2.1.2. Sự cần thiết để hình thành dự án
4.2.1.3. Dự kiến thời gian xây dựng dự án
4.2.2 Đánh giá về nguồn nguyên liệu đầu vào của dự án
4.2.3. Phân tích về thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án
4.2.4. Đánh giá, nhận xét về phương diện kỹ
4.2.4.1. Địa điểm thực hiện dự án
4.2.4.2. Thiết bị công nghệ của dự án
Thẩm định dự án đầu tư Trangviii
4.2.4.3.Quy trình sản xuất bột cá, mỡ cá từ phế liệu, phế thải ngành thủy sản
4.2.4.4. Cơ sở vật chất của dự án
4.2.4.5. Đánh giá tác động lên môi trường và biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường
4.2.5. Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án
4.2.5.1. Cơ sở dự liệu
4.2.5.2. Kết quả kinh doanh dự kiến của dự án
4.2.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án
4.2.5.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng trả nợ
4.2.5.5. Phân tích độ nhạy của dự án
4.2.6. Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
4.2.6.1. Hiệu quả kinh tế của dự án
4.2.6.2. Chỉ tiêu mức độ thu hút lao động
4.2.6.3. Tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước
4.2.6.4. Đóng góp cho ngân sách nhà nước
4.3. Phân tích rủi ro khi đầu tư vào dự án
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TẠI NGÂN HÀNG
5.1. Giải pháp hạn chế rủi ro cho việc đầu tư vào dự án
5.2. Biện pháp nâng cao công tác thẩm định tại ngân hàng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris