Luận văn Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối cho sản phẩm tấm lợp Fibrocement của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối cho sản phẩm tấm lợp Fibrocement của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1. Mục tiêu nghiên cứu.
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Câu hỏi nghiên cứu
1.5. Lược khảo các tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .
2.1. Phương pháp luận ..
2.1.1. Các khái niệm .
2.1.2. Vai trò của kênh phân phối
2.1.3. Chức năng của kênh phân phối
2.1.4. Số cấp của kênh.
2.1.5. Thiết kế kênh
2.1.5.1. Định nghĩa .
2.1.5.2. Những công việc cần thực hiện trong quá trình thiết kế kênh.
2.1.6. Quản trị kênh
2.1.7. Phân phối vật chất
2.1.7.1. Định nghĩa
2.1.7.2. Bản chất của việc lưu thông hàng hoá..
2.1.7.3. Mục tiêu của phân phối vật chất
2.1.7.4. Qui trình phân phối vật chất
2.1.7.5. Các hoạt động của phân phối vật chất
2.1.7.6. Quản trị phân phối vật chất
2.1.8. Các thành viên kênh phân phối
2.1.8.1. Các khái niệm
2.1.8.2. Các thành viên trong kênh phân phối
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
2.2.2.1. Phương pháp so sánh
2.2.2.2. Phương pháp luận
2.2.2.3. Phương pháp phân tích tần số
Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ (MOTILEN CẦN THƠ)
3.1. Giới thiệu về công ty Motilen Cần Thơ
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần VLXD Motilen
3.1.2. Mô tả sản phẩm
3.1.2.1. Sản phẩm do công ty sản xuất
3.1.2.2. Các sản phẩm thương mại
3.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
3.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
3.2.3. Tình hình nhân sự
3.3. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần VLXD Motilen Cần Thơ
3.3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh
3.3.1.1. Các hoạt động sản xuất kinh doanh
3.3.1.2. Tình hình sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ tấm lợp Fibrocement của công ty Moilen Cần Thơ
3.3.2. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Motilen Cần Thơ (2006-2008)
3.4. Mô tả kênh phân phối tấm lợp Fibrocement tại ĐBSCL
3.4.1. Các loại kênh phân phối
3.4.2. Cơ cấu các kênh phân phối
3.5. Mô tả kênh phân phối tấm lợp Fibrocement của công ty Motilen Cần Thơ ở ĐBSCL
3.5.1. Phân tích kênh phân phối hiện có của công ty
3.5.2. Thực trạng kênh phân phối tấm lợp Fibrocement hiện có của công ty Motilen Cần Thơ
3.5.3. Tìm ra điểm mạnh và yếu của kênh phân phối hiện có
3.5.3.1. Điểm mạnh
3.5.3.2. Điểm yếu
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẤM LỢP FIBROCEMENT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD MOTILEN CẦN THƠ (MOTILEN CẦN THƠ)
4.1. Phân tích thị trường, đại lý, đối thủ cạnh tranh và dự đoán nhu cầu
4.1.1. Nghiên cứu thị trường
4.1.2. Nghiên cứu các đại lý
4.1.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh
4.1.3.1. Motilen và Vietland
4.1.3.2. Motilen và Đồng Nai
4.1.3.3. Motilen và Thủ Đức
4.1.4. Dự báo nhu cầu
4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kênh phân phối của công ty
4.2.1. Môi trường vĩ mô
4.2.1.1. Kinh tế
4.2.1.2. Cạnh tranh
4.2.1.3. Văn hóa- Xã hội - Lao động
4.2.1.4. Kỹ thuật- Công nghệ
4.2.1.5. Pháp luật
4.2.1.6. Môi trường tự nhiên
4.2.1.7. Quốc tế
4.2.2. Nhân tố thị trường
4.2.3. Đặc tính sản phẩm
4.2.4. Ảnh hưởng của nhà trung gian
4.3. Tìm ra cơ hội và đe dọa
4.3.1. Cơ hội
4.3.2. Đe dọa
Chương 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẤM LỢP FIBROCEMENT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD MOTILEN CẦN THƠ
5.1. Giải pháp
5.1.1. Xác định mục tiêu phân phối
5.1.2. Xác định cấu trúc kênh
5.1.2.1. Xác định chiều dài của kênh
5.1.2.2. Xác định chiều rộng của kênh
5.1.2.3. Xác định các loại trung gian tham gia vào kênh
5.2. Lựa chọn kênh phân phối hiệu quả
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với công ty
6.2.2. Đối với chính phủ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris