Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm duy trì và mở rộng hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính II - Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm duy trì và mở rộng hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính II - Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Các giả thiết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số khái niệm
2.1.2. Các yếu tố trong một giao dịch cho thuê tài chính
2.1.3. Các hình thức cho thuê tài chính cơ bản
2.1.4. Các kỹ thuật căn bản trong giao dịch cho thuê tài chính
2.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động cho thuê
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ (ALCII-CẦN THƠ)
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2. Cơ cấu tổ chức
3.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động
3.4. Sơ lược về kết quả hoạt động của Công ty
3.4.1. Phân tích nguồn vốn kinh doanh
3.4.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn
3.4.3. Kết quả hoạt động cho thuê
3.5. Một số rủi ro thường gặp trong hoạt động cho thuê tài chính
3.5.1. Rủi ro trong quá trình thẩm định dự án
3.5.2. Rủi ro xảy ra khi thu hồi tài sản thuê
3.5.3. Rủi ro bất khả kháng
3.5.4. Rủi ro tài chính
3.6. Đánh giá hoạt động cho thuê tài chính
3.6.1. Những mặt mạnh trong hoạt động cho thuê
3.6.2. Những hạn chế của cho thuê tài chính
3.6.3. Nguyên nhân làm hạn chế hoạt động cho thuê tài chính
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
4.1. Những tồn tại trong hoạt động cho thuê tài chính của Công ty
4.2. Những giải pháp nhằm duy trì và mở rộng hoạt động cho thuê tài chính
4.2.1. Phát triển nguồn vốn cho thuê
4.2.2. Đa dạng hóa phương thức cho thuê
4.2.3. Mở rộng mạng lưới cho thuê
4.2.4. Đẩy mạnh marketing và đào tạo nghiệp vụ cho thuê tài chính
4.2.5. Những giải pháp hạn chế rủi ro
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
5.2. Kiến nghị
5.2.1. Đối với Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ
5.2.2. Đối với Ngân hàng nông nghiêp và phát triển nông thôn
5.2.3. Đối với Chính phủ và các cơ quan Trung ương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris