Luận văn Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm gạo ở thị trường nội địa của công ty Angimex

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm gạo ở thị trường nội địa của công ty Angimex
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.5. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của chiến lược marketing
2.1.2. Quá trình hoạch định chiến lược
2.1.3. Phối thức marketing
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ANGIMEX
3.1. Lịch sự hình thành và phát triển công ty Angimex
3.1.1. Năng lực của công ty
3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty
3.2. Chức năng và nhiệm vụ
3.2.1. Chức năng
3.2.2. Nhiệm vụ
3.2.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.2.4. Bộ phận kinh doanh
3.3. Phân tích hoạt động kinh doanh
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
4.1. Phân tích môi trường bên trong
4.1.1. Yếu tố nguồn nhân lực
4.1.2. Yếu tố tài chính
4.1.3. Yếu tố uy tín ấn tượng với khách hàng
4.1.4. Yếu tố marketing
4.1.5. Yếu tố về sản xuất
4.1.6. Văn hóa trong công ty
4.2. Phân tích các yếu tố bên ngoài
4.2.1. Tình hình thị trường và những khó khăn, thuận lợi của công ty
4.2.2. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên
4.2.3. Ảnh hưởng về văn hóa - xã hội
4.2.4. Ảnh hưởng về chính trị, luật pháp
4.2.5. Ảnh hưởng về công nghệ
4.2.6. Ảnh hưởng của nhà cung ứng
4.2.7. Ảnh hưởng của đối thủ cạnh tranh
4.2.8. Ảnh hưởng của khách hàng
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO ANGIMEX TRONG GIAI ĐOẠN 2010 -2011
5.1. Tổng hợp các ma trận đánh giá
5.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên trong
5.1.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài
5.1.3. Phân tích ma trận Swot
5.1.4. Ma trận hoạch định chiến lược
5.2. Giải pháp
5.2.1. Định hướng phát triển
5.2.2. Mục tiêu marketing
5.2.3. Phối thức marketing
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Về phía công ty
6.2.2. Về phía nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris