B1707564

Sinh nhật
Tháng mười hai 16
Nơi ở
An Giang
Họ và Tên đầy đủ
Trần Thị Mai Quỳnh
Giới tính
Nữ
Trường
Đại học Cần Thơ
Ngành học
Kinh doanh thương mại
Niên khóa
2017-2021