conline

Nơi ở
Sóc Trăng
Họ và Tên đầy đủ
Nguyễn Tiến Phát
Giới tính
Nam
Trường
Đại học Cần Thơ
Ngành học
Khoa học máy tính
Niên khóa
2017-2021

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps coming back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.