ductai

Sinh nhật
Tháng một 15
Nơi ở
sg
Họ và Tên đầy đủ
duc
Giới tính
Nam
Trường
can tho
Ngành học
xay dung
Niên khóa
2015-2019