Kinn

Sinh nhật
Tháng tư 15
Nơi ở
cần thơ
Họ và Tên đầy đủ
Nguyễn Huỳnh Kim Ngân
Giới tính
Nữ
Trường
Đại Học Cần Thơ
Ngành học
Tài chính ngân hàng
Niên khóa
2014-2018