LE MINH HIEU

Sinh nhật
Tháng năm 18
Nơi ở
Vinh Long
Họ và Tên đầy đủ
Lê Minh Hiếu
Giới tính
Nam
Trường
Đại học Cần Thơ
Ngành học
Việt Nam học
Niên khóa
43