mlm

Sinh nhật
Tháng ba 1
Nơi ở
KTX DDHCT KHU 2
Họ và Tên đầy đủ
Lý Văn Phong
Giới tính
Nam
Trường
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Ngành học
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Niên khóa
2015 - 2019