Sara Nguyen

Sinh nhật
Tháng bảy 4
Nơi ở
Phương Thới An Đông - Bình Thủy - TPCT
Họ và Tên đầy đủ
Nguyễn Thu Đang
Giới tính
Nữ
Trường
Đại học Cần Thơ
Ngành học
QTKD Tổng hợp
Niên khóa
2001-2005

Các danh hiệu

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.