thh

Sinh nhật
Tháng mười 4
Nơi ở
cần thơ
Họ và Tên đầy đủ
tạ hoàng hiếu
Giới tính
Nam
Trường
đai học cần thơ
Ngành học
toán ứng dụng
Niên khóa
2014-2018