Trường Hồ

Sinh nhật
Tháng một 1
Nơi ở
Tam Bình- Vĩnh Long
Họ và Tên đầy đủ
Hồ Văn Trường
Giới tính
Nam
Trường
Đại Học Cần Thơ
Ngành học
Quản Trị Kinh Doanh
Niên khóa
2018-2022