TuanNguyenFM

Sinh nhật
Tháng một 2
Nơi ở
Hà Nội
Họ và Tên đầy đủ
Nguyen tuan
Giới tính
Nam
Trường
đại học
Ngành học
cntt
Niên khóa
2016-2021