Yen nhi

Sinh nhật
Tháng tám 5
Nơi ở
Cần thơ
Họ và Tên đầy đủ
Nguyễn Hoàng Yến Nhi
Giới tính
Nữ
Trường
Đại học cần thơ
Ngành học
Kinh doanh thương mại
Niên khóa
2016-2020

Các danh hiệu

  1. 2

    Somebody likes you

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.