Nội dung mới nhất bởi Yen nhi

  1. Y

    Offline chia sẻ về Digital Marketing

    Tên đăng nhập: Yen nhi Họ và Tên: Nguyễn Hoàng Yến Nhi Bạn là sinh viên Đại học Cần Thơ: Yes Bạn học ngành gì: Kinh doanh thương mại Khóa học của bạn: 2016-2020 Email: Nhib1610798@student.ctu.edu.vn SĐT liên hệ: 0707451741 Quê quán: Trà Vinh Theo bạn, Digital Marketing là gì?: Là...