Kết quả tìm kiếm

    1. K

      Offline chia sẻ về Digital Marketing

      Tên đăng nhập: Kyd.ng Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên Bạn là sinh viên Đại học Cần Thơ: Yes Bạn học ngành gì: Kinh doanh thương mại Khóa học của bạn: 2017-2021 Email: Duyenb1707525@student.ctu.edu.vn SĐT liên hệ: 0917727367 Quê quán: Cần Thơ Theo bạn, Digital Marketing là gì...