Kết quả tìm kiếm

    1. W

      Offline chia sẻ về Digital Marketing

      Tên đăng nhập: wind Họ và Tên: NGÔ THÀNH NHÂN Bạn là sinh viên Đại học Cần Thơ: Yes Bạn học ngành gì: KHOA HỌC ĐẤT Khóa học của bạn: 2011-2015 Email: mr.nhan228@gmail.com SĐT liên hệ: Quê quán: BẠC LIÊU Theo bạn, Digital Marketing là gì?: LÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU HOĂC SẢN PHẨM...