kỹ năng làm việc

  1. K

    Nghệ thuật nói “không” trong công việc.

    Có nhiều khi, cấp trên hay đồng nghiệp ngỏ ý nhờ bạn thực hiện thêm một số công việc. Mặc dù hỗ trợ, giúp đỡ người khác là điều nên làm, nhưng nếu bạn thực sự không có nhiều thời gian vì số lượng công việc quá lớn của mình, hãy nên nói “không” một cách khéo léo. Từ chối là một điều khó nói, đặc...