kỹ năng đàm phán

  1. K

    3 yếu tố phi ngôn ngữ quan trọng trong giúp bạn thành công trong các cuộc thương lượng

    Dù trong đàm phán ký kết hợp đồng hay các cuộc đàm phán thông thường, một người đàm phán thành công sẽ tận dụng rất tốt kỹ thuật phi ngôn ngữ để gia tăng cơ hội thành công của mình. Sau đây là 3 yếu tố quan trọng trong việc sử dụng các kỹ thuật phi ngôn ngữ có thể giúp bạn thành công trong các...