lập kế hoạch kinh doanh

 1. N

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.1 Mục tiêu cụ...
 2. N

  Luận văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tại công ty TNHH Thuận Hưng

  Luận văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tại công ty TNHH Thuận Hưng MỤC LỤC Chương 1 : Giới thiệu 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3...
 3. N

  Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh

  Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu...
 4. N

  Luận văn Chiến lược nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu Co.op Mart tại chi nhánh Cần Thơ

  Luận văn Chiến lược nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu Co.op Mart tại chi nhánh Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian 1.3.2. Thời gian 1.3.3. Đối tượng...
 5. N

  Luận văn Chiến lược phát triển thương hiệu cho ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên

  Luận văn Chiến lược phát triển thương hiệu cho ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Các mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM...
 6. N

  Luận văn Chiến lược Marketing cho dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Cần Thơ

  Luận văn Chiến lược Marketing cho dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ...
 7. N

  Luận văn Lập kế hoạch marketing dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ

  Luận văn Lập kế hoạch marketing dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi...
 8. N

  Luận văn Lập Kế Họach Marketing Cho Sản Phẩm Bột Giặt Pano Tại Công Ty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ Giai Đoạn 2007-2008

  Luận văn Lập Kế Họach Marketing Cho Sản Phẩm Bột Giặt Pano Tại Công Ty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ Giai Đoạn 2007-2008 MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Lập kế họach Marketing cho sản phẩm bột giặt Pano Tại Công Ty Phân Bón Và...
 9. N

  Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang

  Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết hình thành đề tài 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2. Mục...
 10. B

  Luận văn Lập kế hoạch kinh doanh cho Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Tân Hiệp năm 2008

  Lập kế hoạch kinh doanh cho Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Tân Hiệp năm 2008 CHƯƠNG 1: Giới thiệu 1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Không gian 1.3.2. Thời gian 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG 2...