luận văn khoa kinh tế

 1. N

  Luận văn Phân tích tình hình xuất nhập khẩu của công ty TNHH Pataya

  Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Lý do chọn đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Câu hỏi nghiên cứu 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Không gian 1.4.2. Thời gian 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 1.5. Lược khảo tài liệu Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG...
 2. N

  Luận văn Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Mê Kông

  Luận văn Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Mê Kông Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1...
 3. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi Phú Hữu tỉnh Hậu Giang

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi Phú Hữu tỉnh Hậu Giang Chương 1. GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC...
 4. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng đầu tại & phát triển chi nhánh Cần Thơ

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng đầu tại & phát triển chi nhánh Cần Thơ Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục...
 5. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạng tại NHNo & PTNT huyện Trần Văn Thời

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạng tại NHNo & PTNT huyện Trần Văn Thời CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Địa bàn nghiên cứu 1.3.2. Thời gian thực hiện...
 6. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Cần Thơ

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian 1.3.2. Thời gian 1.3.3. Đối...
 7. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh Cần Thơ

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh Cần Thơ Chương 1: Giới thiệu 1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng...
 8. N

  Luận văn phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Lương Thực Sông Hậu

  Luận văn phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Lương Thực Sông Hậu CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 1.3.2. Vùng nghiên cứu 1.3.3. Thời gian nghiên cứu...
 9. N

  Luận văn Đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - tỉnh Đồng Tháp

  Luận văn Đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - tỉnh Đồng Tháp CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...