luận văn kinh tế

  1. N

    Luận văn Phân tích hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại Cảng Cần Thơ

    Luận văn Phân tích hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại Cảng Cần Thơ CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Các mục tiêu cụ thể 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1...
  2. N

    Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Cà Mau

    Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Cà Mau Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.3. Mục tiêu riêng 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG...