luận văn đại học cần thơ

 1. N

  Luận văn Phân tích tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần DOCIMEXCO

  Phân tích tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần DOCIMEXCO Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái quát...
 2. N

  Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Lương thực Sông Hậu

  Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Lương thực Sông Hậu Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái quát...
 3. N

  Luận văn Xây dựng một số chiến lược xuất khẩu cá Tra, cá Basa sang thị trường Mỹ cho công ty TNHH TS Thiên Mã

  Luận văn Xây dựng một số chiến lược xuất khẩu cá Tra, cá Basa sang thị trường Mỹ cho công ty TNHH TS Thiên Mã Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1...
 4. N

  Luận văn Phân tích kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

  Luận văn Phân tích kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1_ Lý do chọn đề tài 1.1.2_ Căn cứ khoa học thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU...
 5. N

  Luận văn Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động thẻ ATM của ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ

  Luận văn Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động thẻ ATM của ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu riêng 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian...
 6. B

  Luận văn Xây dựng chiến lược marketing tại công ty thép Tây Đô - Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011

  Luận văn Xây dựng chiến lược marketing tại công ty thép Tây Đô - Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Câu hỏi nghiên cứu 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Không gian 1.4.2. Thời...
 7. N

  Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và các rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh Sacombank Cần Thơ

  Luận văn - Phân tích hoạt động tín dụng và các rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh Sacombank Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG 1:CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài: 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Không gian nghiên cứu 1.3.2...
 8. N

  Luận văn Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn huyện Thốt Nốt

  Luận văn - Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn huyện Thốt Nốt MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu...
 9. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất của hộ chăn nuôi vịt thịt tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

  Luận văn - Phân tích hiệu quả sản xuất của hộ chăn nuôi vịt thịt tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1. Giới thiệu tổng quan 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Sự cần thiết nghiên cứu 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3. Kiểm định giả thuyết và câu hỏi...
 10. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và huy động vốn tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Mỏ Cày

  Luận văn - Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và huy động vốn tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Mỏ Cày Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.4. Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài 1.5. Căn cứ...
 11. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lấp Vò

  Luận văn - Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lấp Vò Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.4. Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài 1.5. Căn cứ khoa học và thực tiễn Chương...
 12. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng tại huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu

  Phân tích hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Các giả...
 13. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ

  Phân tích hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 ĐẬT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết hình thành đề tài 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3...
 14. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình - Vĩnh Long

  Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình - Vĩnh Long Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Các giả thiết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Các giả thiết cần kiểm định 1.3.2 Câu hỏi nghiên...
 15. B

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi của hộ nuôi gà thịt công nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  Phân tích hiệu quả chăn nuôi của hộ nuôi gà thịt công nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Các giả...
 16. B

  Luận văn Lập kế hoạch kinh doanh cho Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Tân Hiệp năm 2008

  Lập kế hoạch kinh doanh cho Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Tân Hiệp năm 2008 CHƯƠNG 1: Giới thiệu 1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Không gian 1.3.2. Thời gian 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG 2...