luận văn

 1. B

  Luận văn Xây dựng chiến lược marketing tại công ty thép Tây Đô - Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011

  Luận văn Xây dựng chiến lược marketing tại công ty thép Tây Đô - Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Câu hỏi nghiên cứu 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Không gian 1.4.2. Thời...
 2. N

  Luận văn Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

  Luận văn Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam MỤC LỤC Chương 1:GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chính 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3...
 3. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. CÂU...
 4. N

  Luận văn Hạch toán chi phí hao hụt trong kinh doanh xăng dầu tại công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

  Luận văn Hạch toán chi phí hao hụt trong kinh doanh xăng dầu tại công ty xăng dầu Tây Nam Bộ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian 1.3.2. Thời gian 1.3.3. Đối tượng...
 5. N

  Luận văn Áp dụng quy trình kiểm toán doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN tại công ty cổ phần xi măng Cần

  Luận văn Áp dụng quy trình kiểm toán doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN tại công ty cổ phần xi măng Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể...
 6. N

  Luận văn Quy trình kiểm toán chi phí tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán SGN

  Luận văn Quy trình kiểm toán chi phí tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán SGN MỤC LỤC Chương 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết hình thành đề tài 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu tổng...
 7. N

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Sự cần thiết của đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 1.3. Các giả...
 8. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thép Tây Đô

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thép Tây Đô MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN...
 9. N

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Thịnh Phát

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Thịnh Phát MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.3 Phạm vi thời gian Chương...
 10. N

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.1 Mục tiêu cụ...
 11. N

  Luận văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tại công ty TNHH Thuận Hưng

  Luận văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tại công ty TNHH Thuận Hưng MỤC LỤC Chương 1 : Giới thiệu 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3...
 12. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết cần nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÁC GIẢ THIẾT CẦN...
 13. N

  Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh

  Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu...
 14. N

  Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

  Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 . Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1.Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.2.Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Không...
 15. N

  Luận văn So sánh sự khác biệt giữa UCP-500 và UCP-600 trong thanh toán quốc tế

  Luận văn So sánh sự khác biệt giữa UCP-500 và UCP-600 trong thanh toán quốc tế MỤC LỤC Chương I: Giới thiệu 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.4. Lược khảo tài liệu có liệu...
 16. N

  Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận tiêu thụ của Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ

  Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận tiêu thụ của Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ...
 17. N

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Xí nghiệp FeedMill - CATACO

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Xí nghiệp FeedMill - CATACO MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu Trang 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 2.1. Phương pháp luận...
 18. N

  Luận văn Đánh giá hoạt động marketing về lĩnh vực du lịch nội địa của Trung Tâm Điều Hành Du Lịch Cần Thơ

  Luận văn Đánh giá hoạt động marketing về lĩnh vực du lịch nội địa của Trung Tâm Điều Hành Du Lịch Cần Thơ MỤC LỤC Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu vấn đề 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiển 1.2. Mục tiêu nghiên...
 19. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà cho nông hộ tại Thành phố Cần Thơ

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà cho nông hộ tại Thành phố Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Đặt vấn đề: 1.1.2 Sự cần thiết của đề tài: 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung: 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: 1.3. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ CÂU HỎI...
 20. N

  Luận văn Chiến lược nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu Co.op Mart tại chi nhánh Cần Thơ

  Luận văn Chiến lược nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu Co.op Mart tại chi nhánh Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian 1.3.2. Thời gian 1.3.3. Đối tượng...