luận văn

 1. N

  Luận văn Chiến lược phát triển thương hiệu cho ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên

  Luận văn Chiến lược phát triển thương hiệu cho ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Các mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM...
 2. N

  Luận văn Phân tích các hoạt động giao nhận vận tải container quốc tế tại công ty liên doanh MSC - Việt Nam

  Luận văn Phân tích các hoạt động giao nhận vận tải container quốc tế tại công ty liên doanh MSC - Việt Nam MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 mục tiêu 1.3 Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Các giả...
 3. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động xuất nhập khẩu tại Cty TN XNK TH Đồng Tháp

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động xuất nhập khẩu tại Cty TN XNK TH Đồng Tháp MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Lý do chọn đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu tổng quát 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.4. Phương pháp nghiên cứu 1.4.1. Phương pháp so sánh 1.4.2...
 4. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT tỉnh Cà Mau

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT tỉnh Cà Mau MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG...
 5. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Đông Đô

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Đông Đô MỤC LỤC PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Phương pháp thu thập số liệu 3.2. Phương pháp phân tích số liệu 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG...
 6. N

  Luận văn Chiến lược Marketing cho dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Cần Thơ

  Luận văn Chiến lược Marketing cho dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ...
 7. N

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty NIGICO

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty NIGICO MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Phạm vi không gian 1.3.2. Phạm vi thời gian CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG...
 8. N

  Luận văn Lập kế hoạch marketing dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ

  Luận văn Lập kế hoạch marketing dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi...
 9. N

  Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Cà Mau

  Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Cà Mau MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu: 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 1.3. Câu hỏi nghiên cứu: 1.4. Phạm vi nghiên cứu: 1.5. Lược khảo tài liệu tham khảo Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG...
 10. N

  Luận văn Lập Kế Họach Marketing Cho Sản Phẩm Bột Giặt Pano Tại Công Ty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ Giai Đoạn 2007-2008

  Luận văn Lập Kế Họach Marketing Cho Sản Phẩm Bột Giặt Pano Tại Công Ty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ Giai Đoạn 2007-2008 MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Lập kế họach Marketing cho sản phẩm bột giặt Pano Tại Công Ty Phân Bón Và...
 11. N

  Luận văn Hiệu quả sản xuất và tình hình tiêu thụ của nông hộ chăn nuôi vịt chạy đồng ở tỉnh Hậu Giang

  Luận văn Hiệu quả sản xuất và tình hình tiêu thụ của nông hộ chăn nuôi vịt chạy đồng ở tỉnh Hậu Giang MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1.Đặt vấn đề 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Kiểm định...
 12. N

  Luận văn Hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng của nông hộ tại huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang

  Luận văn Hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng của nông hộ tại huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.2 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3...
 13. N

  Luận văn Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của khách sạn Sài Gòn - Cần Thơ

  Luận văn Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của khách sạn Sài Gòn - Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung . 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...
 14. N

  Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Hồ chi nhánh Hòa Ninh

  Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Hồ chi nhánh Hòa Ninh MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu...
 15. N

  Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về công ty DL Cần Thơ

  Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về công ty DL Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết của việc chọn đề tài nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.1.3. Mục tiêu chung . 1.1.4...
 16. N

  Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu gạo và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của công ty Mekong

  Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu gạo và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của công ty Mekong MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.1 Mục tiêu cụ thể...
 17. N

  Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ

  Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ MỤC LỤC Tóm tắt Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1..Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2..Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu...
 18. N

  Luận văn Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Gia Cầm Theo Kênh Truyền Thống Tại TP. Cần Thơ

  Luận văn Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Gia Cầm Theo Kênh Truyền Thống Tại TP. Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN...
 19. N

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính và biện pháp phòng ngừa rủi ro tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Chi nhánh Cần Thơ

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính và biện pháp phòng ngừa rủi ro tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Chi nhánh Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết của chuyên đề 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung...
 20. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất lúa của hộ xã viên Huyện Cờ Đỏ Thành Phố Cần Thơ

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất lúa của hộ xã viên Huyện Cờ Đỏ Thành Phố Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Các giả...