luận văn

 1. N

  Luận văn Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ dừa ở huyện Mỏ Cày

  Luận văn Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ dừa ở huyện Mỏ Cày MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1.Sự cần thiết nghiên cứu 1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4.PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1.Địa bàn nghiên cứu...
 2. N

  Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang

  Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết hình thành đề tài 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2. Mục...
 3. N

  Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân phường 3, thi xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân phường 3, thi xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Các giả thiết cần kiểm định và câu hỏi...
 4. N

  Luận văn Phân tích tình hình huy động và cho vay vốn tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng

  Luận văn - Phân tích tình hình huy động và cho vay vốn tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1.SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Phạm vi về không gian 1.3.2. Phạm vi về thời gian 1.3.3.Đối tượng nghiên cứu 1.4. Lược khảo tài...
 5. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHNN & PTNT Bình Minh -Vĩnh Long

  Luận văn - Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHNN & PTNT Bình Minh -Vĩnh Long MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.1. Sự cần thiết của chuyên đề 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. CÂU HỎI...
 6. N

  Luận văn Phân tích thực trạng và định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh quận Cái Răng

  Luận văn - Phân tích thực trạng và định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh quận Cái Răng MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi...
 7. N

  Luận văn Phân tích thực trạng sản xuất và các yếu tố phát triển nghề gốm mỹ nghệ tại TXVL tỉnh Vĩnh Long

  Luận văn - Phân tích thực trạng sản xuất và các yếu tố phát triển nghề gốm mỹ nghệ tại TXVL tỉnh Vĩnh Long MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 LƯỢC...
 8. N

  Luận văn Phân tích thực trạng sản xuất và các yếu tố phát triển nghề đan lợp tại phường Thới Long Quận Ô Môn TPCT

  Luận văn - Phân tích thực trạng sản xuất và các yếu tố phát triển nghề đan lợp tại phường Thới Long Quận Ô Môn TPCT MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Đặc vấn đề 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Câu hỏi nghiên cứu 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.5. Lược khảo tài liệu tham khảo 1.6. Nội dung của đề...
 9. N

  Luận văn Phân tích thực trạng dịch chuyển lao động hiện nay ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

  Luận văn - Phân tích thực trạng dịch chuyển lao động hiện nay ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẦN ĐỀ 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊNCỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm...
 10. N

  Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long (chi nhánh Song Phú - Huyện Tam Bình)

  Luận văn - Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long (chi nhánh Song Phú - Huyện Tam Bình) MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nhiên cứu...
 11. N

  Luận văn Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Lai Vung

  Luận văn - Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Lai Vung MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu: 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.4. Phạm vi nghiên cứu: Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP...
 12. N

  Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và các rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh Sacombank Cần Thơ

  Luận văn - Phân tích hoạt động tín dụng và các rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh Sacombank Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG 1:CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài: 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Không gian nghiên cứu 1.3.2...
 13. N

  Luận văn Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn huyện Thốt Nốt

  Luận văn - Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn huyện Thốt Nốt MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu...
 14. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất của hộ chăn nuôi vịt thịt tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

  Luận văn - Phân tích hiệu quả sản xuất của hộ chăn nuôi vịt thịt tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1. Giới thiệu tổng quan 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Sự cần thiết nghiên cứu 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3. Kiểm định giả thuyết và câu hỏi...
 15. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và huy động vốn tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Mỏ Cày

  Luận văn - Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và huy động vốn tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Mỏ Cày Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.4. Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài 1.5. Căn cứ...
 16. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lấp Vò

  Luận văn - Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lấp Vò Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.4. Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài 1.5. Căn cứ khoa học và thực tiễn Chương...
 17. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng tại huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu

  Phân tích hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Các giả...
 18. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ

  Phân tích hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 ĐẬT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết hình thành đề tài 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3...
 19. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình - Vĩnh Long

  Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Tam Bình - Vĩnh Long Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Các giả thiết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Các giả thiết cần kiểm định 1.3.2 Câu hỏi nghiên...
 20. B

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi của hộ nuôi gà thịt công nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  Phân tích hiệu quả chăn nuôi của hộ nuôi gà thịt công nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Các giả...