phân tích; đầu tư; chứng khoán

  1. T

    Hướng dẫn kỹ năng phân tích-đầu tư chứng khoán, tiền tệ, vàng theo phương pháp Kỹ Thuật

    :) Thân gửi các em sinh viên kinh tế, công nghệ thông tin và tất các các em sinh viên trên diễn đàn CTU ! ;)Tôi tên là Phạm Hữu Độ, cựu sinh viên K33 ngành QTKD. email: phamhuudo@hotmail.com (y)Tôi đã được học và được biết trong chương trình học của các sinh viên thuộc...