phân tích hoạt động kinh doanh

 1. N

  Luận văn Phân tích hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại Cảng Cần Thơ

  Luận văn Phân tích hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại Cảng Cần Thơ CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Các mục tiêu cụ thể 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1...
 2. N

  Luận văn Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Mê Kông

  Luận văn Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Mê Kông Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1...
 3. N

  Luận văn Đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - tỉnh Đồng Tháp

  Luận văn Đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - tỉnh Đồng Tháp CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...