phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

 1. N

  Luận văn Phân tích kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

  Luận văn Phân tích kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1_ Lý do chọn đề tài 1.1.2_ Căn cứ khoa học thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU...
 2. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. CÂU...
 3. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thép Tây Đô

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thép Tây Đô MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN...
 4. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết cần nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÁC GIẢ THIẾT CẦN...
 5. N

  Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận tiêu thụ của Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ

  Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận tiêu thụ của Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ...
 6. N

  Luận văn Đánh giá hoạt động marketing về lĩnh vực du lịch nội địa của Trung Tâm Điều Hành Du Lịch Cần Thơ

  Luận văn Đánh giá hoạt động marketing về lĩnh vực du lịch nội địa của Trung Tâm Điều Hành Du Lịch Cần Thơ MỤC LỤC Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu vấn đề 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiển 1.2. Mục tiêu nghiên...
 7. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà cho nông hộ tại Thành phố Cần Thơ

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà cho nông hộ tại Thành phố Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Đặt vấn đề: 1.1.2 Sự cần thiết của đề tài: 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung: 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: 1.3. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ CÂU HỎI...
 8. N

  Luận văn Phân tích các hoạt động giao nhận vận tải container quốc tế tại công ty liên doanh MSC - Việt Nam

  Luận văn Phân tích các hoạt động giao nhận vận tải container quốc tế tại công ty liên doanh MSC - Việt Nam MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 mục tiêu 1.3 Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Các giả...
 9. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT tỉnh Cà Mau

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT tỉnh Cà Mau MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG...
 10. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Đông Đô

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Đông Đô MỤC LỤC PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Phương pháp thu thập số liệu 3.2. Phương pháp phân tích số liệu 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG...
 11. N

  Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Cà Mau

  Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Cà Mau MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu: 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 1.3. Câu hỏi nghiên cứu: 1.4. Phạm vi nghiên cứu: 1.5. Lược khảo tài liệu tham khảo Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG...
 12. N

  Luận văn Hiệu quả sản xuất và tình hình tiêu thụ của nông hộ chăn nuôi vịt chạy đồng ở tỉnh Hậu Giang

  Luận văn Hiệu quả sản xuất và tình hình tiêu thụ của nông hộ chăn nuôi vịt chạy đồng ở tỉnh Hậu Giang MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1.Đặt vấn đề 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Kiểm định...
 13. N

  Luận văn Hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng của nông hộ tại huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang

  Luận văn Hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng của nông hộ tại huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.2 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3...
 14. N

  Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Hồ chi nhánh Hòa Ninh

  Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Hồ chi nhánh Hòa Ninh MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu...
 15. N

  Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu gạo và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của công ty Mekong

  Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu gạo và giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của công ty Mekong MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.1 Mục tiêu cụ thể...
 16. N

  Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ

  Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ MỤC LỤC Tóm tắt Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1..Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2..Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu...
 17. N

  Luận văn Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Gia Cầm Theo Kênh Truyền Thống Tại TP. Cần Thơ

  Luận văn Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Gia Cầm Theo Kênh Truyền Thống Tại TP. Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN...
 18. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất lúa của hộ xã viên Huyện Cờ Đỏ Thành Phố Cần Thơ

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất lúa của hộ xã viên Huyện Cờ Đỏ Thành Phố Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Các giả...
 19. N

  Luận văn Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ dừa ở huyện Mỏ Cày

  Luận văn Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ dừa ở huyện Mỏ Cày MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1.Sự cần thiết nghiên cứu 1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4.PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1.Địa bàn nghiên cứu...
 20. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHNN & PTNT Bình Minh -Vĩnh Long

  Luận văn - Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHNN & PTNT Bình Minh -Vĩnh Long MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.1. Sự cần thiết của chuyên đề 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. CÂU HỎI...