phân tích rủi ro

 1. N

  Luận văn Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

  Luận văn Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam MỤC LỤC Chương 1:GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chính 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3...
 2. N

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Sự cần thiết của đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 1.3. Các giả...
 3. N

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.1 Mục tiêu cụ...
 4. N

  Luận văn Hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng của nông hộ tại huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang

  Luận văn Hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp lấy trứng của nông hộ tại huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang MỤC LỤC Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.2 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3...
 5. N

  Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Hồ chi nhánh Hòa Ninh

  Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Hồ chi nhánh Hòa Ninh MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu...
 6. N

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính và biện pháp phòng ngừa rủi ro tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Chi nhánh Cần Thơ

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính và biện pháp phòng ngừa rủi ro tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Chi nhánh Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết của chuyên đề 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung...
 7. N

  Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân phường 3, thi xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân phường 3, thi xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Các giả thiết cần kiểm định và câu hỏi...
 8. N

  Luận văn Phân tích tình hình huy động và cho vay vốn tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng

  Luận văn - Phân tích tình hình huy động và cho vay vốn tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1.SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Phạm vi về không gian 1.3.2. Phạm vi về thời gian 1.3.3.Đối tượng nghiên cứu 1.4. Lược khảo tài...
 9. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHNN & PTNT Bình Minh -Vĩnh Long

  Luận văn - Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHNN & PTNT Bình Minh -Vĩnh Long MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.1. Sự cần thiết của chuyên đề 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. CÂU HỎI...
 10. N

  Luận văn Phân tích thực trạng và định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh quận Cái Răng

  Luận văn - Phân tích thực trạng và định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh quận Cái Răng MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi...
 11. N

  Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long (chi nhánh Song Phú - Huyện Tam Bình)

  Luận văn - Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long (chi nhánh Song Phú - Huyện Tam Bình) MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nhiên cứu...
 12. N

  Luận văn Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Lai Vung

  Luận văn - Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Lai Vung MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu: 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.4. Phạm vi nghiên cứu: Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP...
 13. N

  Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và các rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh Sacombank Cần Thơ

  Luận văn - Phân tích hoạt động tín dụng và các rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh Sacombank Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG 1:CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài: 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Không gian nghiên cứu 1.3.2...