phân tích thực trạng

 1. N

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Sự cần thiết của đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 1.3. Các giả...
 2. N

  Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về công ty DL Cần Thơ

  Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về công ty DL Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết của việc chọn đề tài nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.1.3. Mục tiêu chung . 1.1.4...
 3. N

  Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang

  Luận văn Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết hình thành đề tài 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2. Mục...
 4. N

  Luận văn Phân tích thực trạng và định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh quận Cái Răng

  Luận văn - Phân tích thực trạng và định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh quận Cái Răng MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi...
 5. N

  Luận văn Phân tích thực trạng sản xuất và các yếu tố phát triển nghề gốm mỹ nghệ tại TXVL tỉnh Vĩnh Long

  Luận văn - Phân tích thực trạng sản xuất và các yếu tố phát triển nghề gốm mỹ nghệ tại TXVL tỉnh Vĩnh Long MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 LƯỢC...
 6. N

  Luận văn Phân tích thực trạng sản xuất và các yếu tố phát triển nghề đan lợp tại phường Thới Long Quận Ô Môn TPCT

  Luận văn - Phân tích thực trạng sản xuất và các yếu tố phát triển nghề đan lợp tại phường Thới Long Quận Ô Môn TPCT MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Đặc vấn đề 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Câu hỏi nghiên cứu 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.5. Lược khảo tài liệu tham khảo 1.6. Nội dung của đề...
 7. N

  Luận văn Phân tích thực trạng dịch chuyển lao động hiện nay ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

  Luận văn - Phân tích thực trạng dịch chuyển lao động hiện nay ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẦN ĐỀ 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊNCỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm...