phân tích tình hình hoạt động kinh doanh

 1. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. CÂU...
 2. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thép Tây Đô

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thép Tây Đô MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN...
 3. N

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Thịnh Phát

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Thịnh Phát MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.3 Phạm vi thời gian Chương...
 4. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp

  Luận văn Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết cần nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÁC GIẢ THIẾT CẦN...
 5. N

  Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận tiêu thụ của Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ

  Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận tiêu thụ của Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ...
 6. N

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Xí nghiệp FeedMill - CATACO

  Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Xí nghiệp FeedMill - CATACO MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu Trang 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 2.1. Phương pháp luận...
 7. N

  Luận văn Đánh giá hoạt động marketing về lĩnh vực du lịch nội địa của Trung Tâm Điều Hành Du Lịch Cần Thơ

  Luận văn Đánh giá hoạt động marketing về lĩnh vực du lịch nội địa của Trung Tâm Điều Hành Du Lịch Cần Thơ MỤC LỤC Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu vấn đề 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiển 1.2. Mục tiêu nghiên...
 8. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà cho nông hộ tại Thành phố Cần Thơ

  Luận văn Phân tích hiệu quả chăn nuôi gà cho nông hộ tại Thành phố Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Đặt vấn đề: 1.1.2 Sự cần thiết của đề tài: 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung: 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: 1.3. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ CÂU HỎI...
 9. N

  Luận văn Phân tích các hoạt động giao nhận vận tải container quốc tế tại công ty liên doanh MSC - Việt Nam

  Luận văn Phân tích các hoạt động giao nhận vận tải container quốc tế tại công ty liên doanh MSC - Việt Nam MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 mục tiêu 1.3 Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Các giả...
 10. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động xuất nhập khẩu tại Cty TN XNK TH Đồng Tháp

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động xuất nhập khẩu tại Cty TN XNK TH Đồng Tháp MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Lý do chọn đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu tổng quát 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.4. Phương pháp nghiên cứu 1.4.1. Phương pháp so sánh 1.4.2...
 11. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT tỉnh Cà Mau

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT tỉnh Cà Mau MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG...
 12. N

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Đông Đô

  Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Đông Đô MỤC LỤC PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Phương pháp thu thập số liệu 3.2. Phương pháp phân tích số liệu 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG...